Hot news :

Đàm phán lương

Bạn vui mừng khi sau một loạt câu hỏi phỏng vấn, nhà tuyển dụng đề cập đến vấn đề lương. Thế nhưng, đàm phán lương chưa bao giờ dễ dàng như bạn tưởng. Với ứng viên, làm thế nào để họ dành ưu thế trước nhà tuyển dụng, thuyết phục họ đưa ra mức lương cao nhất? Còn với nhà tuyển dụng, làm thế nào đưa ra mức lương được ứng viên chấp nhận?

Chưa có bài viết